תנאי שימוש הגבלת אחריות

 1. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) הינו אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), הכולל השוואת מחירים עולמית מאתרים וגרפיקה. המידע המוצע באתר אינו כרוך בתשלום.
 2. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) אינו בעל השליטה במקורות המידע המפורסמים באתר ולכן אינו אחראי לתוכנם לשלמותם למהימנותם או לדיוק שלהם. בנוסף, האתר אינו אחראי לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר.
 3. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מסיר מעצמו בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירות לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר בנוסף לאלה אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם. בנוסף, אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מסיר מעצמו בזאת כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה מסחרית ואו כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות, בעלות ואי-הפרת זכויות.
 4. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מביא את כל התכנים, לרבות המידע והפרסומות כניתנים "As Is" (כפי שהם) ללא אחריות או חיוב מכל סוג כלפי הצרכן מצד האתר עצמו.
 5. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מספק מידע בדבר מחירי המוצרים במדינת המקור כולל המשלוח לישראל ומחירי המיסוי והמכס במדינת המקור.אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) אינו מוסיף למחיר תוספות מיסוי ו/או מכס ישראלי, במידה ואכן רשויות החוק בישראל מחליטות לגבות עלויות נוספות אלה.
 6. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות התכנים, כמו גם הפרסומות המוצגות, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.
 7. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) לפיכך, לא יהיה אחראי לכל אובדן, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השימוש באתר. בנוסף, אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) לא יהיה אחראי לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר. לכן, אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות האתר לקבלת החלטות אישיות, מסחריות, משפטיות, או אחרות.
 8. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) עובדיו וכל הבאים מטעמו, לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתו: כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור, מעשה או מחדל של ספק, תוכנית שותפים או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, מגבלות הרשת, מגבלות ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים כגון "האקרים" ואו נסיבות אחרות שאינן בשליטת אתר זולר ("ZOLER.co.il" ).
 9. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מצהיר כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם אינם תלויים בו אלה תלויים בגורמים טכנולוגיים חיצוניים שאינם תמיד ובאופן רציף בשליטת אתר זולר ("ZOLER.co.il" ).
 10. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) פועל לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינו אחראי ו/או ערב לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך להנהלת האתר כדי שיוכלו לתקנו.

 שימוש כללי, שימוש לא חוקי ואו שימוש אסור

 • זכויות יוצרים: כל המידע המצוי באתר זולר ("ZOLER.co.il" ) לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושם של מפעילי האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) והתוכן והמידע המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.
 • סימני מסחר: סימני המסחר כמו גם לוגו האתר זולר ("ZOLER.co.il" ) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של מפעילי האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 • שינויים: מפעילי אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידם..
 • חל איסור להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית ואו לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר או לתכנים באתר.
 • אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי ועל מנת לקבל מידע או על מנת להשתמש ביכולות המידע והביצוע של האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של מפעילי האתר זולר ("ZOLER.co.il" ).
 • אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:
 1. פרסום ללא רשות מפעילי האתר, הצבה באינטרנט, שרשור,  הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור ,הפרה של החוק או של התחייבות חוזית.
 2. טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או של האתר עצמו.
 3. זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים.
 4. הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
 • אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג Framing או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי אתר זולר ("ZOLER.co.il" ).

 שמירה על פרטיות 

 • אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין.
 • אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) יהיה רשאי לגלות את פרטיך לשם אספקת השירות, אכיפת זכויות מפעיליו על-פי ההסכם. כמו כן, נהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
 • אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) מאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "התכנים"). התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד. מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינה מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.
 • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ב תכנים. התכנים אינם מבטאים את עמדת החברה ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם ו/או לשלמותם ו/או לחוקיותם.
 • כדי לספק את שירות האתר אנו נדרשים לאסוף ולעבד נתונים על השירותים הצריכה שהשתמשת בהם. אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) ישתמש בנתונים למטרות ניהול האתר ושיפורו, למטרות סטטיסטיות, כדי לספק לך שירות מותאם אישית וכדי לספק לך שירותים ומוצרים שתזמין או שתשתמש בהם, כדי לספק לך מידע על השירותים שלנו וכדי להעניק לך הטבות שונות.
 • אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) חבר רשום ברשת השותפים של EBAY ואחרים. לפיכך אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) נוהגת בהתאם לכללים, הסכמים והתחייבויות נוספות.
 • הינך מודע ומתחייב כי במידה ותכול סתירה או מחלוקת בין אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) לבין המשתמש (לבינך), אתר זולר ("ZOLER.co.il" ) ינהג בהתאם לכללים ולהתחייבות של האתר, כלפי השותפים או כלפי התחייבויות אחרות הקודמות לך.