מדריך הוצאת אישור ממשרד התקשורת לצורך יבוא מכשיר הפועל על תדרי רדיו• בישראל מאושרים לשימוש משדרים בטווחי תדרים (ראה קישור):
• מבחינת עוצמת השידור, מאושר שימוש לחובבים עד עוצמת שידור של Mw100.
• חובת ההוכחה על אדם המבקש לייבא מוצר משדר היא להוכיח שהמוצר עומד בחוקי מדינת ישראל ולכן, עליו להמציא את המידע הבא:
1. טופס בקשה ממשרד התקשורת.
2. מכתב המפרט בקצרה למה תשמש המערכת המיובאת.
3. מפרט טכני של המוצר וכל חומר עזר נוסף.
4. אישורי FCC ו/או CE(בדרך כלל מגיע עם המוצר וניתן בכל מקרה לבקש מהיצרן/החנות). מדריכים נוספים להוצאת אישורים אלה ניתן למצוא בקלות בחיפוש קצר ברשת.
• פקס למשלוח הטפסים: 03-5198103. טלפון לבירורים:03-5198282
• האישור הוא חד פעמי ואינו ניתן להעברה.